Kuntayhtymä on purkautunut

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä on purkautunut. Purkautuminen tapahtui 31.12.2015. Jäsenkunnat (29) järjestävät päihdehuollon palvelut muulla tavoin kuin kuntayhtymän palveluna. Koko kuntayhtymän arkisto on siirretty Hämeenlinnan kaupunginarkistoon. Asiakirjat on järjestetty kuntoutuksen aikaisen kotikunnan mukaan. Erityisesti ennen vuotta 2007 tapahtuneiden jaksojen osalta kotikunnan ilmoittaminen on välttämätöntä.

Kiinteistöt on myyty

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä on purkautunut. Purkautuminen tapahtui 31.12.2015. Jäsenkunnat (29) järjestävät päihdehuollon palvelut muulla tavoin kuin kuntayhtymän palveluna. Koko kuntayhtymän arkisto on siirretty Hämeenlinnan kaupunginarkistoon. Asiakirjat on järjestetty kuntoutuksen aikaisen kotikunnan mukaan. Erityisesti ennen vuotta 2007 tapahtuneiden jaksojen osalta kotikunnan ilmoittaminen on välttämätöntä.

Kuntayhtymän purkusopimus allekirjoitettu

Kaikki kuntayhtymän 29 jäsenkuntaa ovat valtuustoissaan hyväksyneet kuntayhtymän purkusopimuksen. Kuntayhtymä puretaan, kun kaikki sopimuksen ehdot täyttyvät.

Mainiemi tiedottaa

Mainiemen toinen tiedote on ilmestyny. www.mainiemikk.fi/tiedostot/mainiemi_tiedottaa_2.2014.pdf

Kuntoutustoiminta loppuu

Kuntoutustoiminta Mainiemessä loppuu 31.10.2014. Hallituksen päätöksellä operatiivinen toiminta lakkaa ja tämän jälkeen kuntien tulee järjestää päihderiippuvaisten asiakkaiden laitoskuntoutus muulla tavoin. Mahdollisesti myöhemmin tapahtuva kuntayhtymän purkaminen vaatii kaupunkien- ja kunnanvaltuustojen päätöksen. Se  on kuntoutumistoiminnan loppumisesta erillinen prosessi.

Kuntayhtymän tulevaisuudesta käynnistynyt keskustelu

Viime kuukausien aikana Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän tulevaisuudesta ja sen mahdollisesta lakkauttamisesta on noussut laajasti julkisuuttakin saavuttanut keskustelu. Kuntayhtymän kolme suurinta jäsenkuntaa (Tampere, Lahti ja Hämeenlinna) ovat käynnistäneet viime syksyn kuluessa virkamiestasolla keskustelun kuntayhtymän tulevaisuudesta ja sen mahdollisesta lakkauttamisesta. Edellä mainitut kunnat ovat lähettäneet kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksille kirjeen, jossa ehdotetaan kuntayhtymän purkamista. Jäsenkuntien kunnanhallitukset ovat antaneet kirjeen johdosta vastauksessaan näkemyksensä asiassa. Tampereen kaupungin konsernihallinto on koonnut yhteenvetoon jäsenkuntien hallitusten lausunnot asiassa. Kuntayhtymän lakkauttamisen perusteina jäsenkuntien lausunnon pohjaksi on kirjeessä mainittu kuntayhtymän heikentynyt talous, kiinteistöjen korjausinvestointitarpeet, palveluiden kysynnän vähentyminen ja suurten jäsenkuntien halu siirtää päihdekuntoutuksen painopistettä laitoshoidosta avokuntoutukseen. Kuntayhtymän johto on keskustellut 21.2. yllä mainittujen kuntien virkamiesjohdon kanssa, jossa kuntayhtymän hallitukselle ehdotettiin vastuunottamista kuntayhtymän purkuprosessin käynnistämisestä. Lisäksi keskusteluissa ehdotettiin kuntayhtymän hallitukselle työryhmän nimeämistä purkuprosessin tukemiseksi. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus merkitsi 26.2. kokouksessaan edellä mainitun keskustelun ja siellä tehdyt ehdotukset tiedoksi ja päätti pyytää asiassa Kuntaliitolta sekä tilintarkastusyhteisöltään lausunnon asiasta ja tähän saakka edenneestä prosessista. Lisäksi päätettiin pyytää näkemystä Kuntayhtymän hallituksen seuraavista toimenpiteistä asiassa. Kuntayhtymän hallitus kokoontuu seuraavan kerran 9.4. Kuntayhtymän tulevaisuudesta käynnistynyt keskustelu on saanut aikaan myös vilkkaan keskustelun internetissä ja runsaasti nimiä keräävän nettiadressin kuntoutumispalveluiden säilyttämiseksi.