Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

talo2Mainiemen kuntoutumiskeskus
Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymällä on Lammilla päihdekuntoutuksen erityispalveluja tarjoava Mainiemen kuntoutumiskeskus ja jäsenkuntiensa päihdetyötä kehittävä Mainiemen päihdetyön

kehittämisyksikkö.

PERUSTIETOA

Mainiemen kuntoutumiskeskus toimii päihdehuollon erityisyksikkönä ja osaamiskeskuksena. Mainiemi tuottaa päihdeongelmaisille, heidän läheisilleen ja kuntoutusta toteuttaville yhteistyötahoille palveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. mainiemi_talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus on Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän 39 jäsenkunnan omistama alueellinen päihdehuollon erityispalveluyksikkö. Toiminta-alueenamme on Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa. Asiakkaaksemme voi tulla myös muista kuin jäsenkunnista.

Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa tarjotaan miehille, naisille ja perheille kattavia päihdehuollon palveluja katkaisuhoidosta pidempiaikaiseen kuntoutukseen. Nuorille aikuisille Mainiemi tarjoaa lääkkeetöntä huumekuntoutumista. Toimintaamme kuuluvat myös intervallihoidot ja päihdehuollon avopalvelut.

Kuntoutuksen jälkeen on mahdollisuus jäädä tuettuun asumiseen Mainiemeen. Mainiemessä hoito perustuu jokaisessa yhteisössä yhteisöllisyyteen ja hoidossa käytetään laaja-alaisesti hoitotyön eri menetelmiä.